Servislerimiz

Fiber Kablolama

01.

Yapısal Kablolama

02.

Fiber Optik Kablolama

03.

Yangın Sistemleri

03.

cctv
Sistemleri

Yapısal Kablolama

YAPISAL KABLOLAMA NEDİR?

Kullanılan yapısal kablolama sistemi enformasyon bilgilerinin taşınması için kampüslerde, ofislerde ve bürolarda altyapı çalışması olarak yapılmalıdır.

Kullanılan yapısal kablolama sistemi enformasyon bilgilerinin taşınması için kampüslerde, ofislerde ve bürolarda altyapı çalışması olarak yapılmalıdır. Bir binanın tüm kontrol ve haberleşme sinyallerinin analog ve dijital olarak iletimi için yapılan tüm kablolama aktif ve pasif cihazlarından oluşur. Kullanılacak yapısal kablolama sistemi protokol bağımsız ve gelecekte oluşacak yeni standartlar için gerekli şartları sağlamalıdır. AppleTaik Networks, AppleTaik Networks, FDDI TP-PMD, ATM, Token Ring Fiber to the Desktop, IBM Systems 3X i AS400, RS232, 100BASE-T, 10BASE-T, IBM 3270, Terminal Server protokollerini desteklemelidir.

1. Backbone Kablolama nedir?
Backbone veya vertical (dikey) kablolama da ana bir kablo ve bunun üzerinden bir ağaç gibi dağılan taşıyıcı kablo hatlarından oluşur. Genellikle haberleşme dikey olarak kattan kata yapılır. Tüm trafiği backbone taşır. Genelde bu İş için fiber-optik kablo tercih edilmektedir. Fiber-optik kablo hata oranı düşük, dış ortamdan etkilenmeyen iyi bir data yolu oluşturur.

2. Hortizonal (yatay) kablolama nedir?
Yatay kablolama hem yatay hem dikey hatlardan oluşabilir. Yatay kablolama terminal ile merkez nokta kabul edilen dağıtım merkezleri arasında yatay kablo çekilmesi ile oluşturulur. Modem ofislerde çok kullanılan bir kablolama türüdür.

Yapısal kablolama ekipmanları üreten firmaların bu kategorilere ve tüm endüstri standartlarına uygun, bağımsız laboratuarlardan sertifikalı, yaklaşık dört bin çeşit ürün ile Shielded (korumalı-FTP, SFTP), Unshielded (korumasız-UTP) ve Fiber Optik çözümleri bulunmaktadır. Ürünler içinde, aktif (hub, star switches.. vs.) ve pasif ( kablo, konnektör, priz, patch panel… vs.) network ürünleri, raf ve kabinler, kablo taşıyıcıları ve rafları ile elektriksel koruma (UPS) içermektedir.

UTP (Unshlelded Twisted Pair): Bu kablo aynı kablo yatağı içinde birleşmiş dört adet bükümlü tel çiftinden oluşur. UTP kablolarda, en yükseği Kategori-5 (Cat-5) olmak üzere çeşitli kategoriler vardır. Kategori-3 16Mhz hızı, Kategori-4 20MHz hızı, Kategori-5 ise 100 MHz hızı taşır. Günümüzde artık

Cat–6 ve Cat–7 standartlarında ürünlere de network pazarına sunulmaktadır

STP (Shielded Twisted Pair): Bükümlü tel çiftleri çevresinde ve tel çiftinin tamamının etrafı metalik ekranlama (shield) ile sanırlıdır. Metalik ekranlama kablodan gürültüyü uzaklaştırır ve etkilerini azaltır. 10 MHz, 16 MHz, 100 Mhz hızında haberleşmeyi desteklemektedir.

Koaksiyonel kablo: Bu kablo türü adını, aynı merkezi eksene yerleştirilmiş iki iletkenin konumundan alır. Koaksiyonel kablo, bakır iletkenin etrafına sarılmış yalıtım maddesi ve yalıtım maddesinin etrafında bir iletken kanaldan oluşur. Dış kanal iletkeni ekranlama görevi görür ve kabloyu dış elektriksel akımlara karşı korurken, kablodan da elektrik sinyalleri yayılmasına engel olur.

Fiber optik kablo: İletişim teknolojisinin en büyük gelişmelerinden birisi olan fiber optik kablolar, gittikçe artan oranlarda kullanılmaktadır. Optik fiber, insan saçının teli kadar ince bir cam teldir ve lazerden saçılan ışın darbeleri (pulse) ile bilgiyi iletmek amacıyla tasarlanmıştır. Fiber optik kablo ile oluşturulmuş ağlar, kablo içinde kontrol dışı bir saplama yapıldığında, sinyalin kuvveti değiştiğinden kolaylıkla saptanacaktır. Bu nedenle çok sıkı güvenlik gerektiren ortamlar için ideal bir malzeme niteliğindedir

 • 1.Kablolama: Yapısal kablolama yapılırken kullanılan kablolar ve kanallar uzunluk limitlerine, bağlantı ve bükümlere, data kablolarının enerji hatları yanından geçmemesine, olası yangın tehlikesi için önlemler alınmasına ve kabloların ezilmemesi gibi faktörlere dikkat edilerek kablolama yapılmalıdır.
 • 2.Sonlandırma: Kullanılan konnektörler, data prizleri standartlara uygun olmalıdır. Sonlandırma işlemi sırasında yapılan işlemler ileride doğabilecek problemlere neden olmamalıdır. Ayrıca kablo konnektör kayıplarının en az olması için gereken bağlantı şekil uygulanmalıdır.
 • 3.Topraklama: Kurulan sistemin dış manyetik alanlardan etkilenmemesi için topraklama gerekli standartlarda yapılmalıdır. Eğer STP kablo kullanıyorsa STP dağıtım panelleri direkt topraklanmalıdır.
 • 4.Etiketleme: Dağıtım panelleri, kablolar ve prizler etiketlenerek ağın topolojisi oluşturulmalıdır.
 • 5.Onay Testi: Tüm kablolama işlemi bittikten sonra test cihazları ile EIA/TIA standart uyum testleri yapılmalıdır. Tüm uçlar tek tek karakteristik değerleri belirlenmeli ve uymayan uçlar tekrar incelenerek standartlara uygun duruma getirilmelidir.
 • 6.Kabinler ve çerçeveler: Kullanılan kabinler monte edilirken. data ve enerji hatları için gereken bağlantı standartlarına uyulmalıdır.

Fiber Optik Kablolama

FİBER OPTİK NEDİR ?

Fiber, ışık kaynağından gelen sinyallerin (ışık) hedefteki kaynağa iletilmesidir. Bu ışık sinyaliyle modüle edilmiş bilgiler cam yüzey üzerinde taşınırlar.

Fiber’ i kaplayan kablolar ise ışığı taşıyan camın kırılmasına ve sinyal kaybına karşı bir koruma görevi üstlenirler.

Fiber Optik Kablo, ortalama insanın saç teli kalınlığında üretilmiş kablolardır. Kırılma ve Sinyal kayıplarına karşı çok iyi korunmuş ve yapılandırılmıştırlar.Bilgi taşıyıcısı olarak ışığın kullanıldığı iletişim sistemleri,son zamanlarda oldukça ilgi görmektedir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi, çevresel şartların ağır olduğu; nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesi ve her zaman stabil bir bağlantı sunması ve veri iletiminin çok hızlı ve uzun mesafelere taşınabilmesidir olmasıdır.

Fiber optik kablolar özel kutularda sonlandırılmak zorundadır. Bu kutular duvar  tipi ve kabinet tipi olarak iki çeşittir. Fiber kablolar hiçbir zaman yalnız  başına kullanılamazlar. Bir projede kullanılan kablolar kabinetlere veya  sonlandırma kutularına kadar getirilir. Aktif cihazlara fiber patch kablolar ile  erişirler. F/O kablo ile patch kabloyu birleştirmek için arada Coupler denen dışı adaptörler kullanılır.

 • Fiber optik kablo diğer kablolara kıyasla daha fazla bilgi taşıyabilir.
 • Bu teknolojinin hızı ve bant genişliğini daha fazladır.
 • Sinyal kaybı daha düşük olduğundan daha yüksek hızlarda ve çok daha uzun mesafelerde veri aktarımı yapabilir. Bu mesafe repeater kullanılmadan 2 Km’ye kadar çıkabilir.
 • Yerel alan ağlarında fiber optik kablo 10/100/155/1000 Mbps taşımak amacı ile kullanılmaktadır.
 • Elektomanyetik alanlardan etkilenmez, parazit oluşmaz. Çünkü fiber kablodan elektrik değil ışık aktarılır.
 • Fiber kablolar enerji yaymazlar, dolayısıyla, diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir.
 • Fiber kablolar, aşındırıcı sıvılardan ve gazlardan daha az etkilenirler. Fiber optik kablolar fiziksel bir kuvvet uygulanmadıkça ömür boyu garantilidir, sağlam izolasyona sahiptir.
 • Fiber optik kablolar + 110oC – 40oC ye, yer altı, su altı, beton içi, nemli mekanlar gibi zor şartlara dayanıklıdır.
 • Metalik kablolarda, iletkenler arasında kapasitans ve iletkenler boyunca indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kabloların, bant genişliklerini sınırlayan alçak geçiren filtreler gibi hareket etmelerine neden olur.
 • Fiberler, metalik kablolardan daha küçük ve çok daha hafiftir.
 • Ham maddesi sınırsızdır.
 • Fiber kablolar daha az saklama alanı gerektirir ve daha ucuza nakledilebilir.
 • Fiber sistemlerin metalik malzemede daha uzun süre dayanacağı varsayılır. Nedeni, fiber kabloların çevre koşullarındaki değişikliklere daha dayanıklı olduğu kabul edilir

Yangın Sistemleri

”Saniyeler içinde yok edebilecek güç “YANGIN…”

2002 yılında yayınlanan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile yangın algılama sistemleri binalarda zorunlu hale getirilmiştir.
Yangın algılama ve uyarı sistemlerinde dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip firmasıdır. Küçük, orta ve büyük boyuttaki binaların yangına karşı en etkili korunumunu sağlamak amacıyla yangın panellerine, saha ekipmanlarına, dağıtılmış yangın acil anons sistemlerine ve yangın telefonlarına sahiptir.
Sistemler tamamen kullanıcı dostudur. Her panelin likit kristal ekranı alternatif dillerde uyarı verir, tuş takımı ve göstergeler ile tüm sistem kontrolleri panel üzerinden veya bir diz üstü PC üzerinden yapılabilir

Güçlü ve esnek sistem mimarisi ile ihtiyaçlar arttığında yada binaya yeni bölümler eklendiğinde, sistemler genişleyebilir veya yeni ilave edilecek sistemlerle direk haberleşebilir.
Akıllı dedektörler, adresli paneller, güvenlik senaryoları gibi pek çok özelliği bir araya getiren yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri bina otomasyon sistemleriyle de entegre çalıştırılabilir.

CCTV SİSTEMLERİ

CCTV SİSTEMLERİ NEDİR?

CCTV sistemleri; toplu yaşam merkezleri, tedbir için gerekli riskli bölgeler, üretim kontrolü, müşteri memnuniyeti gerektiren sektörler, özel konutlar gibi alanlarda güvenlik ve denetimi sağlayan görüntüleme sistemidir. CCTV görüntüleme sistemi; kaydetme, çevrimiçi izleme, uzaktan kontrol özelliklerine sahip olabildiğinden güvenlik ve tedbiri sağlamada en etkin sistemlerden biri olabilmektedir.  CCTV kamera sistemlerinin güvenliği sağlamada büyük rolü olduğu düşünüldüğünde, projelendirme aşamasından teslimata kadar olan süreç önem taşımaktadır. 

İLETİŞİM

7/24 HİZMET VERMEKTEYİZ